Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL
Vuit:am (http://www.vuit-am.org) és un domini de Taller Escola Barcelona amb CIF F08388043 i domicili a Fernando Pessoa 54-64, 08030 Barcelona i adreça teb@teb.org.

Tots els serveis prestats i oferts per Vuit:am es troben sotmesos a la legislació vigent.

Vuit:am declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’accés a la pàgina web de persones físiques i/o jurídiques residents en jurisdiccions que pel motiu que sigui pugui ser contraris a la seva regulació.

RESPONSABILITATS
Vuit:am no es fa responsable ni respon de la legalitat dels altres llocs web de tercers dels que pugui accedir-se al portal. Vuit:am  tampoc respon de la legalitat d’altres llocs web dels que pugui accedir-se des del seu portal.

Vuit:am no es farà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de dita informació. Tanmateix, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, Vuit:am es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig, d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Vuit:am tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat en l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari/a es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

ACCÉS DELS USUARIS
L’accés i/o ús de vuit:am atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada a vuit:am sota criteris de bona fe.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l’usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són titularitat de vuit:am els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal vuit-am.org, que inclou els continguts i elements gràfics, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a vuit:am l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de vuit:am, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: vuit:am explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, vuit:am s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de vuit:am.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina de vuit:am o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a vuit:am per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a vuit:am conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web  vuit:am
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de vuit:am, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de vuit:am, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS
Vuit:am es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
Vuit:am no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des de vuit-am.org.

DRET D’EXCLUSIÓ
Vuit:am es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

GENERALITATS
Vuit:am perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Vuit:am no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Vuit:am podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí.

Vuit:am es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre vuit:am i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de privacitat

Vuit:am, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE
Identitat:
Vuit:am (http://www.vuit-am.org) de Taller Escola Barcelona
CIF F08388043 
Direcció postal:
Carrer Fernando Pessoa núm. 54-64
08030 Barcelona
Correu Electrònic:
teb@teb.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

D’acord amb la LSSICE, Vuit:am no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de Vuit:am l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat d’un ús complet de la nostra pàgina web, rebre informació dels productes i/o serveis.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de Vuit:am. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que Vuit:am realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ
S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, Vuit:am quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Vuit:am no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Vuit:am.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant de Vuit:am presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@teb.org, indicant com a assumpte “LOPD”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a què no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà  la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM
Obtenim informació mitjançant un formulari de contacte amb la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: nom i cognoms, correu electrònic, empresa i telèfon.

XARXES SOCIALS
Li comuniquem que el Vuit:am pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de la pàgina de Vuit:am, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

Vuit:am tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que Vuit:am consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Vuit:am es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de Vuit:am, que li enviarà informació del seu interès.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, Vuit:am quedarà exempta de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. Vuit:am ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

ENVIAMENT CV
En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per incloure’l en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any. Un cop transcorregut aquest període, es suprimiran les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

CANVIS EN POLÍTICA DE PRIVACITAT ACTUAL
Vuit:am es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Política de cookies

ANTECEDENTS
De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de galetes en relació amb la presentació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret  llei 13/2012 del 30 de març, l’informem sobre les galetes utilitzades en el lloc web de Vuit:am (d’ara endavant el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, li comuniquem que  quan navegui pel lloc web vostè està prestant el seu consentiment per utilitzar-les.

QUÈ SÓN LES GALETES?
Una galeta és un fitxer que es descarrega en un ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què vostè utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

GALETES AFECTADES PER LA NORMATIVA I GALETES EXEMPTES
Segons la directiva de la UE, les galetes que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les galetes d’analítica i les de publicitat i afiliació. En queden exemptes les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandades per l’usuari.

TIPUS DE GALETES
a) Segons l’entitat que les gestioni, hi ha galetes pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari) i galetes de tercers (les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les galetes).

b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les galetes de sessió (dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web), i les galetes persistents (les dades de les quals s’emmagatzemen al terminal i poden ser tractades  durant un període de temps definit pel responsable mateix de la galeta ).

c) Segons la finalitat per la qual tractin la informació que recopilen, les galetes poden ser:

 • Tècniques (necessàries per a l’ús de la web i la prestació del servei contractat),
 • De personalització (que permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)
 • D’anàlisi (que recullen informació de l’ús que es realitza de la web),
 • Publicitàries (que recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),
 • D’afiliats (que permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les quals el lloc web estableix un contracte de filiació).

TIPUS DE GALETES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB
Les galetes utilitzades en el nostre lloc web són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, al tipus de navegador utilitzat, i a altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com seguir i analitzar l’activitat que duu a terme per millorar i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada. Les galetes usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’usen per a la recollida d’aquestes dades.

La utilització de les galetes ofereix avantatges, com per exemple:

 • Facilita a l’usuari la navegació i l’accés als diferents serveis que ofereix aquest lloc web;
 • Estalvia a l’usuari haver de configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al lloc web.
 • Afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través d’aquest lloc web, després de l’anàlisi corresponent de la informació obtinguda a través de les galetes instal·lades.

En accedir a la nostra web es comunicarà a l’usuari que si continua navegant, s’instal·laran diverses galetes de tercers en el seu navegador i que, per tant, consent la instal·lació d’aquestes galetes l’única finalitat de les quals serà registrar l’accés al nostre lloc web per a la realització d’estadístiques anònimes sobre les visites; aquesta informació es recopilarà de manera anònima.  No és necessari acceptar la instal·lació d’aquestes galetes i es podrà navegar igualment per tota  la web.

Galetes utilitzades per Vuit:am:

a) Galetes de sessió:
_icl_visitor_lang_js wpml_browser_redirect_test: galetes del sistema d’idiomes responsables d’identificar l’idioma del navegador de l’usuari per determinar l’idioma a mostrar (Caducitat: sessió)
wordfence_verifiedHuman: galeta utilitzada per oferir seguretat al navegar per la pàgina web (Caducitat: 1 dia)
wfvt_1797538902: Galeta de protecció contra atacs maliciosos (Caducitat: sessió)

b) Galetes analítiques:
_ga: Galeta relacionada amb Google Analytics. Emmagatzema un identificador de client únic i serveix per al control de les visites úniques, dades d’usuaris, campanyes (Caducitat: 2 anys)
_gat: Galeta relacionada amb Google Analytics. Es fa servir per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. (Caducitat: 10 minuts)
_gid: Galeta relacionada amb Google Analytics. S’usa per a distingir als usuaris. (Caducitat: 24 hores)

En diverses seccions de la nostra web es podran instal·lar galetes de xarxes socials, en concret les següents:

 • Twitter, segons el que recull la seva política de privadesa i ús de galetes.
 • Facebook, segons el que recull la seva política de galetes.
 • Linkedin, segons el que recull la seva pàgina sobre l’ús de les galetes.
 • Google+ i Google Maps, segons el que recull la seva pàgina sobre quin tipus de galetes utilitzen.

REVOCACIÓ
En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador per acceptar o rebutjar totes les galetes, o bé seleccionar aquelles galetes la instal·lació de les quals admet i la instal·lació de les quals no admet. Per a aquesta finalitat haurà de seguir algun dels procediments següents depenent del tipus de navegador que utilitzi:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox::
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad y iPhone:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no es pot garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, com per exemple Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú Opcions a la secció de Privacitat. ( Per a més informació, consulti l’ajuda del seu navegador).

DESACTIVACIÓ / ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE GALETES 
Per restringir o bloquejar les galetes, ha d’accedir a la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web instal·lin cap galeta al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que shi col·loqui cap galeta. Igualment, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les galetes, o únicament les galetes de tercers. També pot eliminar qualsevol de les galetes que ja es trobin a l’equip. Tingui en compte que haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Tingui en compte també que si no desitja rebre galetes, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni degudament. Pot ser que algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les galetes no significa que ja no vegi anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s’ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.

Cada navegador posseeix un mètode diferent per adaptar la configuració. Si fos necessari, consulti la funció d’ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les galetes al telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per obtenir-ne més informació.

Pot obtenir més informació sobre les galetes a Internet pot consultar l’enllaç següent: http://www.aboutcookies.org/

Tenint en compte com funcionen Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les galetes que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment als casos en els quals nostra pàgina web conté elements integrats, que són: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que  s’emmagatzemen en una altra part, però que es mostren en el nostre lloc web o a través seu.

Per tant, posat cas que es trobi amb aquest tipus de galetes en aquest lloc web i que no estiguin numerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui, o bé que es posi en contacte directament amb aquest tercer per demanar-li informació sobre les seves galetes  (la finalitat i la durada de la galeta), i com n’ha garantit la privadesa.